سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

آنیتا رامتین – فازغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
احمد خلیقی – استاد گروه علوم باغبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و مد
ابراهیم هادوی – استادیار و مدیر گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد
جمشید حکمتی – استادیار گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

هدف از این تحقیق انتخاب بستر مناسب در راستای افزایش ریشه زایی قلمه ها و کاهش تلفات در حین تکثیر می باشد. طرح آزمایشی به صورت کاملا تصادفی اجرا شده است. برای این منظور تعداد 200 قلمه از پایه های مادری این گیاه که در سال قبل وارد فاز زایشی نشده بودند تهیه گردید. قلمه های سرخ برگه در دو بستر کشت پرلیت-پیت و ماسه به تعداد مساوی و در شرایط محیطی یکسان کاشته شدند نتایج نشان داد گیاهان کشت شده در بستر پرلیت-پیت تعداد ریشه, طول ریشه و طول ساقه بیشتری نسبت به قلمه های کشت شده در بستر ماسه بادی شسته شده داشتند ولی از لحاظ تعداد ساقه تولید شده تفاوت قابل ملاحظه ای نداشتند نتیجتا بستر پرلیت-پیت برای تکثیر قلمه ای سرخ برگه مناسب تر می باشد.