سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر حسین فرهبد –
نادر مرشدیان –
رسول بری –
محمد ترکاشوند –

چکیده:

بروز پهن شدگی ناهمگن گذار لیزر در محیط فعال شیشه حاوی نئودیمیم سبب ناهمسانگردی فضائی بهره و بستگی سطح مقطع گسیل القائی به حالت قطبش میدان اپتیکی فرودی می شود. در این پژوهش برای نخستین بار بستگی بهره و انرژی خروجی تقویت کننده ۲ عبوری Nd:Glass به قطبش میدان ورودی به طریق تجربی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج نشان می دهند که انرژی خروجی برای حالت قطبش p برای میدان ورودی به ازای چگالی انرژی ورودی در حد چگالی انرژی اشباع یا کمتر از آن حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد از قطبش s بیشتر است.