سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه مولایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
معصومه سهرابی ملایوسفی – دانشگاه آزاد اسلامشهر

چکیده:

عسلویه یکی ازبخشهای شهرستان کنگان است که درجنوب شرقی استان بوشهر درنوارساحلی خلیج فارس واقع شده است شناسایی و معرفی روزن داران به عنوان بخش مهمی از میکروفونا دررسوبات ساحلی منطقه عسلویه می باشد که ازنظر مورفولوژی ساختارپوسته و ویژگیهای ظاهری این میکروفونا موردنظر بوده است با مطالعات انجام شده برروی میکروفونا 12جنس و 14گونه ازروزن داران شناسایی شده است که بیشترین فراوانی مربوط به روزن داران ی با پوسته اهک هیالین و گونه Ammonia beccarii Linne است بالا بودن درجه حرارت و درجه شوری آبهای خلیج فارس موجب گردیده است فقط صدفهای هیالین و پورسلانوز افزایش یافته و برقطر و حجم آنها نیز افزوده گردد از سوی دیگر جمعیت روزن دارانی با صدفهای آگلوتینه به شدت کاهش می یابد نکته قابل توجه اینکه افزایش جمیع میکروفونا با افزیاش قطر ذرات رسوبات بستر رابطه معکوس دارد.