سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رویا مولوی – کارشناس ارشد بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز
مجید باقر نژاد – دانشیار بخش علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

چکیده:

اخیراً از آتش به طور وسیع برای تمیز کردن جنگل ها و مزارع استفاده می شود این عمل یک روش آسان واقتصادی برای افزایش دسترسی به سطح مزارع و جنگل ها می باشد . تحقیقات گذشته مبنی بر تاثیر آتش بر خاک عمدتاً درباره خصوصیات شیمیایی خاک بوده و بطور کلی فرض می شد که سوزاندن بقایا کمتر می تواند باعث تخریب فیزیکی لایه سطحی و کانی های خاک شود [.3] بیشتر مطالعات پایداری کانی ها در برابر حرارت در آزمایشگاه با سنتز یا تصفیه کانی های طبیعی صورت می گیرد . اما در شرایط مزرعه نیز متلاشی شدن بعضی فیلوسیلیکاتهای 1:2 و تخریب کائولنیت بر اثر آتش سوزی های شدید گزارش شده است [.2] با توجه به اینکه در ایران سالیانه چندین هزار هکتار اراضی زیر کشت گندم و ذرت بعد از برداشت محصول در معرض آتش سوزی قرار می گیرد، تحقیق حاضر به منظور بررسی امکان تحول کانیهای موجود در لایه سطحی خاک بر اثر افزایش دما و مقایسه تغییر برخی از ویژگیهای فیزیکوشیمیایی، قبل و بعد از آتش سوزی صورت گرفت .