سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

بهاره مهرجو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
سعید زینالی هریس – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد
سیدحسین نوعی – استاد دانشگاه فردوسی مشهد مهندسی شیمی

چکیده:

لوله های با سطح مقطع غیردایره ای بهطور گسترده در بسیاری از صنایع استفاده می شود اما در شرایطی که از لوله های مدور استفاده نمی شود عملکرد انتقال حرارتی کاهش پیدا می کند اگرچه می توان انتقال حرارت را با استفاده از نانوسیال به عنوان سیال انتقال حرارتی دراین لوله ها بهبود بخشید دراین تحقیق انتقال حرارت جابجایی نانوسیال آب Al2 O3/ داخل لوله مسی با سطح مقطع مربعی در جریان در هم تحت شرایط شار حرارتی ثابت بهطور تجربی مورد بررسی قرارگرفته است عددناسلت نانوسیال در غلظتهای متفاوتی از نانوذرات و درعدد پکلت های متفاوت مشخص شده است نتایج نشان میدهد که ضریب انتقال حرارت با افزایش غلظت نانوذرات و عدد پکلت افزایش می یابد.