سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش داخلی حسابداری مدیریت اقتصاد

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدرضا یاورزاده – تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی تهران
رضا اسکویی – کرج، موسسه آموزش عالی فارابی

چکیده:

درعصر جدید، ارتباطات عنصر اصلی جوامع می باشد بگونه ای که بدست آوردن اطلاعات مفید و به موقع تنها در صورت داشتن ارتباطات مناسب میسر است. شرکت مخابرات بعنوان متولی ارتباطات می بایست بطور برنامه ریزی شده ای این امر را محقق نماید. لازمه این کار علاوه بر استفاده از فن آوری های روز، نیازمند داشتن سازمانی قوی و کارآمد شامل کارکنان متخصص و مدیران توانمند است. یکی از ویژگیهای مدیران توانمند داشتن تحصیلات متناسب با سطح مدیریتی است. از آنجا که تغییرات سطح تحصیلات مدیران می تواند مستقیماً بر عملکرد سازمان و بالطبع آن بر رضایتمندی کارکنان اثر بگذارد، موضوع پژوهش حاضر به بررسی رابطه ی بین میزان تحصیلات مدیران و رضایت شغلی کارکنان شرکت مخابرات استان تهران می پردازد . این پژوهش در سال 1393 و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 80 نفراز کارکنان شرکت مخابرات استان تهران تهیه شده است . برای سنجش متغیر های تحقیق از پرسشنامه ی استاندارد رضایت شغلی (JDI) استفاده شده و تجزیه و تحلیل نتایج با استفاده از روش ضریب همبستگی اسپیرمن انجام گردیده است.