سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی امیری نژاد – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز، دانشکده مهندسی شیمی
سوسن روشن ضمیر – دانشگاه علم و صنعت ایران، پژوهشکده سبز، دانشکده مهندسی شیمی
محمدحسن ایکانی – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، پژوهشکده صنایع شیمیایی

چکیده:

در این تحقیق مجموع الکترود غشاء پیل سوختی الکترولیت پلیمر جامد با دو روش مختلف بر پایه ی امولسیون تفلون و فیلم نازک ساخته شد.عملکرد مجموعه الکترود غشاءهای ساخته شده با اندازه گیری منحنی های پلاریزاسیون در پیل سوختی واحد Electrochem ) EFC05-0SP ( تعیین گردید. همچنین ، مقایسه ای بین MEA های ساخته شده و خریداری شده از شرکت Electrochem ) FC05-MEA انجام شد. نتایج تجربی نشان داد که روش فیلم نازک موجب افزایش قابل توجه عملکرد و کاهش بارگیری پلاتین مورد نیاز می شود.