سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

نیلوفر حاج شیخ الاسلامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری

چکیده:

اززمانهای بسیارکهن درمعماری اسلامی نور را نمادی ازعرفان میدانند و معماران همواره کوشیده اند هرماده ای را که شکل و فرم میدهند درجهت ایجاد نورمناسب دربنا و ایجاد فضایی مناسب و دلنشین برای همگان باشد بنابراین عواملی که باعث پیدایش بازشوها شده اند نوروتهویه هوای اتاقها و مکان ها و ارتباط بین فضاهای مورد استفاده حال بررسی اینکه بازشوها چگونه باید باشند تا کاربرد مناسبی را ایفا کنند و ازلحاظ معماری با خود بناسازگاری داشته باشند دراین رهیافت ضروری می نماید این تحقیق برآن است که به مطالعه تطبیقی بازشوها درنمای ساختمان های مسکونی بافت تاریخی شهرهای دزفول و اهواز بپردازد تا با کنکاش براین موضوع اهمیت بازشوها دراین دو شهر و عواملی که منج به حصول بازشوها شده اند را شناسایی نماید پس ابتدا به شناخت بازشو و انواع آن و محل قرارگیری آنها و ابعاد و تناسبات پرداخته و سپس با تحلیل مبانی شکل گیری بازشوها و بررسی جنبه های مختلف نظام های طبیعی اجتماعی اقتصادی و فرهنگی می توان مبانیمتغیر و ثابت که متاثر از امکانات و شرایط خاص است را بازشناخت و متناسب با شرایط امروز شکل داد و مبانی ثابت راعینا به کارگرفت