سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

مجتبی حسینعلی پور – استاد یار گروه مهندسی و مدیریت ساخت دانشکده مهندسی دانشگاه آزاد اسلا
سمیعه خسروی – ودانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران ،گرایش مهندسی و مدیریت ساخت دانش

چکیده:

تکمیل پروژه با حداقل زمان و هزینه یک عامل مهم برای برنامه زمان بندی پروژه می باشد از انجا که سرعت تکمیل با هزینه همبستگی دارد رابطه میان زمان و هزینه یک موازنه است با توجه به لزوم حل مساله موازنه زمان – هزینه TCTP اشنایی با روشهای موجود برای حل مساله گام اول جهتایجاد یک رویه ی سیستماتیک برای تخصیص منابع در پروژه های ساخت است موازنه زمان – هزینه پروژه ها دارای تاریخچه ای طولانی می باشد و بدین منظور از ابزارها و روشهای زیادی مانند مدلهای ریاضی ، الگوریتمهای کاوشی و فراکاوشی استفاده شده است در حالیکه استفاده از برنامه ریزی خطی و غیرخطی دارای سابقه طولانی تری می باشد استفادها ز الگوریتم های فراکاوشی به یک دهه اخیر برمیگیردد. دراین مطالعه ضمن بررسی روشهای موجود جهت حل مساله موزانه زمان – هزینه، مساله 18 فعالیته ارائه شده توسط فنگ و دیگران 1997 در برنامه زمان بندی پروژه پس از مرور و بررسی توسط الگوریتم های NA-ACO NSGA-II AS-MAWA با الگوریتم HS مقایسه شدهاست.