سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

پیمان اخوان – استادیار مجتمع مدیریت و فناوریهای نرم، دانشگاه صنعتی مالک اشتر

چکیده:

بررسی دقیق فرایند توسعه در کشورهای مختلف نشانگر این واقعیتارزشمند است که اتخاذ سیاستهای علمی و تکنولوژیکی مناسب از پیش شرطهای لازم برای آغاز روند توسعه بوده و تقریبا تمامی کشورهای پیشرفته و صنعتی دراین راستا گام برداشته اند همچنین انتظار می رود تا چد سال آینده شاهد فراگیری اقتصاد دانش محور در بیشتر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه باشیمو از این رو است که برای تحقق اقتصاد دانش محور در کشور سیاستگذاری در توسعه ملی باید مبتنی بر دانایی محوری صورت گیرد در بررسی عوامل موثر بر توسعه مبتنی بر دانایی در هر جامعه ای نقش و جایگاه مدیریت دانش به عنوان یکی از مهمترین ارکان هدایت کننده جریان گرایش جوامع به سمت دانش محوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین بین مهمترین ابزار و سرمایه جامعه برای دستیابی به توسعه سرمایه های انسانی می باشند و آشکار است که قرار گرفتن این سرمایه های عظیم و بالقوه در مسیر کلی جریان هدفمند توسعه دانایی محور برای تبدیل شدن به نیروهای مول دانایی در سیستم دانش محور جامعه در گروی مدیریت صحیح سرمایه های دانشی کشور است.