سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مسلم ایمانی – گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس، نور
محمدرضا بنازاده – گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی ، دانشگاه تربیت مدرس، نور
علیرضا آزموده اردلان – گروه مهندسی نقشه برداری، قطب علمی مهندسی نقشه برداری و مقابله با سو

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر، پایش تغییرات سالیانه تراز آب خزر جنوبی با استفاده از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای در فاصله سال های ۲۰۰۶-۱۹۹۳ می باشد جهت بررسی تغییرات تراز آب از داده های ارتفاع سنجی ماهواره ای TOPEX/Poseidon و Jason-1 استفاده شده است و با استفاده از توابع چند جمله ای به روش کمترین مربعات با شرط اسپلاین روند تغییرات تراز آب مورد بررسی قرار گرفته است. طبق نتایج این پژوهش حداکثر ارتفاع تراز آب در خزر جنوبی ۲۶/۸۷m – در تابستان ۱۹۹۵ و حداقل مقدار آن برابر با ۲۷/۷m – در زمستان ۲۰۰۱ می باشد. میانگین تراز آب خزر جنوبی نیز برابر با ۲۷/۳۵ متر بوده است.