سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریده قیطاسی –
سیدرضا موتمن –
سیروس نظریان ازاد –

چکیده:

محدوده جغرافیایی منطقه بیست و یک تهران از یک زنجیره صنعتی کامل برخوردار است و همجواری بافت مسکونی در کنار بافت صنعتی از ویژگیهای این منطقه به شمار می رود فعالیت صنایع دارای اثرات منفی نظیر ایجاد الودگیهای محیط زیست و مشکلات ترافیکی می باشد این در حالی است که در اغلب موارد مزایای ناشی از فعالیت صنایع نظیر اشتغال زایی و رونق اقتصادی مورد غفلت قرار می گیرد از سویی ارزیابی تاثیرات متقابل دو بخش صنعت و سکونت مستلزم داشتن اطلاعات و تجزیه و تحلیل آنها است تا بتوان گزینه های ممکن را تعریف نمود و متناسب با منافع هر گزینه رویکرد مناسب را در مدیریت منطقه به منظور کاهش مشکلات وافزایش منافع انتخاب نمود دراین مقاله در ابتدا اشاره ای به سابقه استقرار صنعت درمنطقه و خط مشی های موجود نموده و سپس نتایج نظر سنجی از شهروندان فرصتها و تهدیدات ناشی از همجواری دو بافت مسکونی و صنعتی مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.