سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد بیات بیاتانی – دانشگاه اصفهان دانشکده علوم گروه فیزیک
برومند نوروزی –
سعید جلالی اسدآبادی –

چکیده:

تحلیل توپولوژی چگالیبار الکترونی به عنوان ابزاری برای مطالعه خواص الکترونی و پیوندهای بین اتمها و مولکولهادر ترکیبات مختلف مطرح است ما دراین مقاله با استفاده از نظریه اتمها درمولکول ریچارد بیدر اقدام به مطالعه توپولوژی چگالی بار دربلور خالص fcc_C60 نمودها یم قدرت و مرتبه پیوند بین اتمهای کربن و مولکولهای C60 را بدست آوردیم همانطور که انتظار می رود پیوند ضعیف مولکولی بین مولکولهای c60 برقراری است دونوع پیوند با مرتبه های متفاوت بین اتمهای کربن درمولکوهای C60 موجود می باشد نقاط بیشینه چگالی بار که دروسط هر مولکولC60 یافت شد با اتمهای کربن روی سطح مولکول C60 پیوندبرقراری کرده اند همین امر می تواند دلیلی برکروی بودن مولکول C60 باشد.