سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

معصومه مطلق – استادیار گروه جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی اراک

چکیده:

هدف از طرح این مقاله مطالعه جامعه شناختی فضای بی دفاع شهری به عنوان مساله ای نوین و مهم در حوزه بین رشته ای در مطالعات شهری ، جامعه شناسی، برنامه ریزی و جغرافیای شهری و… می باشد. اندیشمندان در شناسایی عوامل محیطی بروز جرایم دریافته اند که مکان، انسان و زمان سه عنصر اصلی در شکل گیری رفتارنابهنجار و مجرمانه است و طی سالهای اخیر توجه فزاینده ای برای شناسایی جنبه های محیطی و فضای شهری در حوزه جامعه شناسی پدیدار گشته است پرداختن به فضاهای بی دفاع شهری از جمله موضوعاتی است که مطالعه جامعه شناختی آن ضروری وکاربردی می باشد. در مقاله حاضر تلاش شده است تا بصورت اسنادی و مبتنی بر فیش برداری به گرداوری اطلاعات پرداخته شود و ضمن بیان رویکردهای نظری، ضرورت تشریح وتوجه به این فضاها به منظور افزایش کیفیت زندگی ،کاهش ناهنجاری و خشونت شهری مورد مطالعه قرار گرفته است .