سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمرتضی موسوی خوشدل – دانشگاه علم و صنعت ایران گروه شیمی
رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
لیلا عسگر –

چکیده:

دراین پروژه جذب سطحی خالص و مخلوط گازهای هیدروژن و کربن مونوکسید برروی نانولوله های صندلی 7و7 بور نیترید به روش مونت کارلو مطالعه شدهاست پتانسیل میان کنش گازها باهمدیگر و با نانولوله طبق معادله لنارد – جونز و پارامترهای آن طبق قوانین لورنز – برتوله برای برهم کنش بین گاز – گاز و گاز – نانولوله محاسبه شدهاست شبیه سازی جذب سطحی گازها دردما و فشارهای مختلف انجام و نتایج چگالی جذب گاز درهر حالت محاسبه و باهم مقایسه شده است نتایج بدست آمده نشان میدهد جذب گازها با افزایش فشار رابطه مستقیم و با افزایش دما رابطه عکس دارد مقایسه نتایج نشان میدهد جذب درحالت خالص بیشتر می باشد.