سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

حمیدرضا نایبی –
زهرا احدی –
یحیی طرزمی –

چکیده:

در بسیاری ازمطالعات و پژوهشهایی که در خصوص فرهنگ و بهره وری انجام شده است تاثیر عمق فرهنگ بر بهره وری مورد تایید قرا رگرفته است در این تحقیق شاخص بهره وری نیروی کار براساس داده های سایت مرکز رشد وتوسعه گرونیگن GGDC استخراج شده است این مرکز در سال 1992 در دانشکده اقتصاد دانشگاه گرونیگن هلند توسط گروهی از محققین که برروی تحلیل تطبیقی سطوح عملکرد اقتصاد و تفاوتهای نرخ رشد کار می کردند تاسیس گردید. عمدهداده های این مرکز از 38 اقتصاد برتر دنیا که بیشتر آنها عضو OECD نیز می باشند جمع آوری میگردد اما شاخصهای مربوط به بهره وری GDP و اشتغال از 123 کشور در سرتاسر دنیا که مجموعا 98 درصد تولید دنیا را پوشش می دهند اندازه گیری می شود در این مقاله سعی شده است با استفاده از داده های مطالعه جهانی گلوب که در آن داده های مربوط به فرهنگ ملی 9 متغیر و سبک رهبری 6 متغر 61 کشور جهان و همچنین داده های پایگاه بین المللی داده های بهره وری نیروی کار دانشگاه گرونیگن و همچنین استفاده از روشهای آماری مدلسازی همبستگی اماری فرضیه ها زیرمورد ازمون قرار گیرد.