سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهتاب صفری شاد – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی ساری ٬ دانشگاه عل
کریم سلیمانی – استاد دانشکده منابع طبیعی ساری ٬ دانشگاه مازندران ٬ایران

چکیده:

خشکسالی یکی از بلایای طبیعی است که نقاط مختلف جهان را تحت تاثیر قرار می دهد . در بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده شده است که خشکسالی عامل 02 درصد از مهلک ترین بلایای طبیعی قرن حاضر می باشد.خشکسالی ها در حالت کلی سه نوع می باشند :خشکسالی هواشناسی ٬ هیدرولوژیکی و خشکسالی کشاورزی . خشکسالی هواشناسی اساسا خشکی ناشی از کمبود بارندگی می باشد که در صورت تداوم منجر به خشکسالیکشاورزی و هیدرو لوژیکی می گردد.با توجه به ابعاد فاجعه بار خشکسالی الزاما باید تدابیری رااندیشید تا ضمن شناسایی ابعاد آن ٬ راهکار هایی جهت تقلیل اثرات آن یافت. بدین منظور در این مقاله ابتدا با استفاده از آمار هواشناسی 37 ساله 1350-1387 ایستگاه سد اکباتان به عنوان ایستگاه مبناو شاخصSPI به تحلیل خشکسالی هواشناسی منطقه پرداختیم