سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر ربی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی نساجی
حسین بهرام بیگی –
احمد موسوی شوشتری –
کمیل نصوری –

چکیده:

کامپوزیت های لیفی حاوی لایه های نانوالیاف پلی اکریلونیتریل PAN) و لایه های بی بافت پلی استری تهیه گشت و جذب صورت نمونه ها توسط دستگاه لوله امپدانس اندازه گیری شد نشان داده شدکه لایه های نانوالیاف درمیان لایه های بی بافت دارای اثرات رزونانسی بوده و شبیه جاذبهای غشایی عمل می کنند حضور لایه های نانولیفی با وزن وضخامت بسیار پایین باعث افزایش چشمگیر درصد جذب صوت گردیده است نتایج افزایش درجذب صوت را با افزایش تعداد و دانسیته سطحی لایه نانولیفی را نشان داد نتایج اندازه یگری ضریب جذب صوت نشان دادکه فرکانس رزونانس لایه نانولیفی با افزایش دانسیته سطحی لایه کاهش می یابد همچنین ملاحظه شد که در دانسیته سطحی یکسان با افزایش تعداد لایه ها پیک جذب درفرکانس رزونانس بدون هیچ تغییری بلندتر می گردد.