سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

زهرا رضای مرند – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک
ناصر شاه طهماسبی –
محمدرضا حسین دخت – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه شیمی
محمود رضایی رکن آبادی – دانشگاه فردوسی مشهد دانشکده علوم پایه گروه فیزیک

چکیده:

نانو کامپوزیت چیتوسان – اکسید آهن با روش سنتز بیرونی Ex situ تهیه شده و برروی بستر FTO بروش غوطه وری لایه نشانی می شود برای تهیه نانوکامپوزیت نانوذرات اکسید آهن سنتز شده با روش همرسوبی درمحلول چیتوسان پراکنده می شوند بررسی مورفولوژی سطح توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی SEM و بررسی ترکیب شیمیایی لایه ها توسط آنالیز EDS انجام شد مشخصه یابی الکتروشیمیایی درفیلم Ch/FTO Ch-Fe3O4/FTO با تکنیک Cyclic Voltammetry بررسی شدهاست.