سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه سلطانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد – مشهد
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد – مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه فردوسی مشهد – مشهد

چکیده:

در این مقاله خواص اپتیکی بلور لانتانیم کرومیت ) ) LaCrO3 در فاز مکعبی، از جمله تابع دی الکتریک، ضریب شکست، ضریب خاموشی و تابع اتلاف انرژی الکترون با استفاده از روش اصول اولیه محاسبه شده است . نتایج محاسبات یک ضریب شکستی برابر با 2/25 در حالت استاتیک نشان میدهد، و بر اساس گذار های بین نواری نیز توجیه شدهاند . نتایج نشان می دهد که یک قله پلاسمون در انرژی 27 eV و قلههای تشدید پلاسما نیز در انرژیهای 13 eV و 27 eV هستند