سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمود مرادی – بخش فیزیک دانشگاه شیراز
فردین تقی زاده – بخش فیزیک دانشگاه شیراز

چکیده:

اساس بکاربردن تئوری مایعات حل معادله OZ می باشد . در این مقاله با استفاده ازتقریب Percus Yevick به محاسبه توابع همبسته مولکولهای بیضی شکل در دو بعد پرداخته ایم . درمحاسبات فرض را براین نهاده ایم که مولکولها درهم فرو نمی روند،برای این کار تقریب سه بعدی ریکیزن در محاسبه کوتاه ترین فاصله بین مولکولی را به مورد دو بعدی تبدیل کرده ، ضرایب بسط توابع همبسته مستقیم و دوتایی را محاسبه و با نتایج تئوریهای قبلی مقایسه کرده ،ملاحظه می شودکه نتایج در توافق می باشند . حال به کمک این توابع همبسته خواص ساختاری و ترمودینامیکی سیستم را می توان بررسی کرد