سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: پنجمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمود پارسا – دانشجوی کارشناسی ارشد،گروه مهندسی متالوژی و مواد دانشکده فنی،دانشگ
سعید رضا الله کرم – استاد یار

چکیده:

دراین تحقیق رفتار اکسیداسیون – احیا الکترودهای Pb-0/08% Ca-2Sn با استفادها ز تکنیک ولتامتری سیکلی مورد بررسی قرارگرفته است الکترولیت محلول دو مولار اسید سولفوریک بوده و ازمایشها در محدوده پتانسیل 260-1300-mv نسبت به الکترود مرجع کالومل و SCE با سرعتهای روبش scan rates مختلف انجام شده است ترکیب شیمیایی لایه های اکسید روی سطح الکترودها بوسیله انالیز در طی ا زمایشهای ولتامتری XRD مشخص شده اند نتایج نشان دهنده مکانیزم و سنتیک واکنشهای اکسیداسیون – احیا، سرعت تشکیل و تخریب لایه های اکسیدی برروی سطح الکترود و محدوده پتانسیل پایداری این لایه های اکسیدی و نیز امکان تشکیل محصولات واسطه در حین انجام واکنشهای اکسیداسیون احیا می باشد.