سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

طاهره دارستانی فراهانی – گروه لاستیک، پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
غلامرضا بخشنده – گروه لاستیک، پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
مجتبی ابطحی – گروه لاستیک، پژوهشکده فرایند، پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

چکیده:

با توجه به اهمیت روز افزون مسائل محیطی زیستی و همچنین مسائل اقتصادی استفاده مجدد از ضایعات پلیمری اهمیت بسیاری دارد. بازیافت لاستیک ها به دلیل تشکیل ساختار شبکه ای در آنها فرایند مشکل تری نسبت به پلاستیک ها بوده و لاستیک بازیاتی تولید شده از خواص مناسبی برخوردار نیستد. به همین دلیل زمانی که با لاستیک های نوآمیخته می شود به خواص مکانیکی قطعات را کاهش می دهد که این افت خواص در مورد خواصی که منشا الاستیک و دینامیک دارند شدیدتر است. افزودن لاستیک بازیافتی خواص رئولوژیکی و ویسکوالاستیک مواد لاستیکی نو را نیز تغییر داد ه و مشکلات فرایندی زیادی را ایجاد می کند. در این تحقیق تاثر افزون لاستیک بازیافتی بر خواص رئولوژیکی لاستیک طبیعی به وسیله دستگاه rubber processing analyzer(RPA) بررسی شده است. نتایج این بررسی ها نشان داد که در کرنش های برشی پایین وجود پر کننده در لاستیک بازیافتی باعث می شود که مدول الاستیک (َG) و گشتاور الاستیک (َS) لاستیک بازیافتی بیشتر و مدول و گشتاور اتلافی (ًG) و (ًS) آن کمتر از لاستیک طبیعی باشد. اما در کرنش های برشیمتوسط، محدوده رفتار ویسکوالاستیک غیر خطی در لاستیک های بازیافتی در مقایسه با لاستیک طبیعی طولانی تر است. در کرنش های برشی بالا مجددا رفتار ویسکوالاستیک خطی مشاهده می شود که روندی مشابه کرنش های برشی پایین بر آ ن حکمفرماست با این تفاوت که طول این محدوده در لاستیک بازیافتی و آلیاژ های کوتاهتر از لاستیک طبیعی است. رفتار ویسکوالاستیک آلیاژهای لاستیک طبیعی و لاستیک بازیافتی شبیه پلیمری است که سهم بیشتری در ساختار آلیاژ دارند اما مقدار گشتاور و مدول (هم الاستیک و هم ویسکوز) در همه آلیاژ ها به دلیل عدم سازگاری و عدم همگگنی فازی کامل، کمتر از لاستیک بازیافتی و لاستیک طبیعی خالص است. به همین دلیل الاستیسیته آلیاژها کمتر از مقدار پیش بینی شده بر اساس قانون مخلوط های ایده آل می باشد.