سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا قندهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه کشتی، دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانش
احمد رهبررنجی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشکده کشتی سازی و صنایع دریایی دانشگاه صنع

چکیده:

بدلیل خاص بودن محصولی مانند کشتی و نوع ساخت برای سفارش ، تخمین قیمت این سازه در رقابت بین المللی تاثیر عمده ای دارد. در صورتیکه کارخانه قیمت کشتی را بیش از حد واق عی تخمین بزند ریسک از دست دادن قرارداد به یک رقیب را خواهد داشت و اگر قیمت پایین تخمین زده شود در نهایت به ضرر کارخانه می انجامد. در اینجا اهمیت تخمین صحیح هزینه ساخت یک کشتی بدون محدوده خطای منطقی مشخص میشود . با افزایش تخصص پرسنل کشتی ساز و پیشرفت تکنولو ژیهای مورد استفاده در کشتی، هزینه های ساخت کشتی رشد زیادی داشته اند . همانطور که می دانیم یک کشتی از صدها ماشین آلات مختلف و اجزایی که هریک در زمینه تخصص خاصی است، تشکیل شده است، در نتیجه پروسه تخمین قیمت آن نیازمند بیشترین دقت و انرژی و تخصص در زمینه سازه کشتی و کمترین خطا است. در این مقاله ضمن بررسی راه های سنتی برآورد هزینه کشتی، روشهای اصولی و علمی که تاکنون برای این کار تدوین شد ه اند مطالعه شدهاند و در پایان یک روش جدید و مناسب مطرح شدهاست.