سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

نسرین قربانزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی
غلامحسین حق نیا – استاد دانشگاه فردوسی
امیر لکزیان – دانشیار دانشگاه فردوسی

چکیده:

مهم ترین عامل محدود کننده رشد گیاهان کمبود نیتروژن می باشد . معدنی شدن نیتروژن فرایندی مهمی است که نیتروژن آلی را به شکل قابل استفاده برای گیاه تبدیل می کند تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه به وسیله کودهای شیمیایی منجر به اتلاف نیتروژن از طریق دنیتریفیکاسیون، آبشویی نیترات و خارج شدن آن از دسترس گیاه می شودمواد آلی ضمن رفع کمبود نیتروژن خاک، میزان آبشویی و دنیتریفیکاسیون را نیز کاهش می دهند . در میان کودهای آلی پودر خون حاصل از کشتارگاه ها تنها کود آلی حاوی نیتروژن است که در آب قابل حل می باشد و علاوه بر نیتروژن حاوی آهن، فسفر و دیگر مواد آلی موثر در رشدگیاه نیز می باشدخون به طور متوسط % 2/4 تا %8 از وزن زنده حیوانات را شامل می شود . زمانی که پروتئین خون به خاک اضافه می شود به دلیل اندازه کوچک ذرات آن و نسبت پایین کربن به نیتروژن (9:1) و لیگنین به نیتروژن ( صفر ) ، تحت تاثیر فعالیت میکروارگانیسم ها قرار گرفته و در شرایط گرم و مرطوب خاک نیتروژن موجود در آن به نیتروژن معدنی قابل استفاده گیاه تبدیل می شوددر این تحقیق روند رها سازی نیتروژن از پودر خون مورد مطالعه قرار گرفت