سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ماده چگال

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

طیبه مولاروی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمحمد حسینی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد
احمد کمپانی – گروه فیزیک ( آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک ) دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراین پژوهش خواص الکترونیکی، از جمله چگالی الکترونی، ساختارنواری وچگالی حالتهای سرامیک پروسکایت SrTiO3 در فازمکعبی محاسبه شده است . محاسبات با روش پتانسیل کامل امواج تخت تقویت شده خطی FP-LAPW درچارچوب نظریه تابعی چگالیDFT صورت گرفته است . نتایج، هیبریداسیونی قوی بین تراز 3 d اتم تیتانیم باحالتهای 2 p اتم اکسیژن در نوار ظرفیت را نشان می دهد . همچنین یک گاف نواری غیر مستقیم ) (1/83 eV) درامتدادR-Γ در منطقه اول بریلوئن مشاهده شده است که توافق خوبی با نتایج تجربی ونظری دیگران دارد