سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شهریار بایگان – دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
سیدمحمدرضا مرتضوی نسب –

چکیده:

در این کار می خواهیم ترایتون و نیروی سه جسمی را در پایین ترین مرتبه تقارن کایرال در انرژی های پایین و بدون تبادل پایون، بوسیله فرمول بندی نوکلئون ها روی شبکه محاسبه می کنیم. در نهایت این نتایج را با نتایج به دست آمده در نظریه میدان های موثر مقایسه می کنیم. برای این کار ما سهم جهان خط ها را برای هر فرمیون طبق فرمول بندی کلی و استاندارد بس ذره ای محاسبه مینمائیم. سهم این دامنه ها برای تخمین انتگرال مسیر در انرژی های پایین بسیار مفید هستند. تقارن دیگر موجود در سیستم تقارن ویگنر است که در آن طول پراکندگی های ۱so و ۳so را یکسان می گیریم. از این تقارن برای تخمین انرژی بستگی دو جسمی استفاده می کنیم. این روش سرآغازی برای بررسی تعداد نوکلئون های بیشتر روی شبکه می باشد.