سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد کوچکی – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت،ایران،تهران،
محمد حسین مهدیه – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت،ایران،تهران

چکیده:

در این مقاله تابش اشعه ایکس پالسی Kα از برهمکنش لیزرهای پالسی بسیار کوتاه پرتوان با هدف های فلزی چند لایه مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل از برهمکنش لیزرهای پالسی بسیار کوتاه پرتوان با هدف های فلزی چند لایه مورد بررسی قرار گرفته است. یک مدل ایکس Kα به صورت تابعی از دمای الکترونهای داغ پلاسما، ضخامت هر یک از لایه های ماده هدف و سطح مقطع یونیزاسیون لایه Kام ارائه گردیده است. سپس، نتایج شبیه سازیهای عددی انجام گرفته در تعیین بازده تابش اشعه ایکس Kα از هدف های دو لایه و سه لایه متشکل از فلزهای مختلف نظیر تیتانیوم، مس، آهن آورده شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر تغییر ضخامت هر یک از لایه ها در میزان تولید اشعه ایکس Kα و یافتن راهکارهای افزایش بازده آن است.