سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: نخستین همایش منطقه ای مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا جمالی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه کاشان
پویان شاه محمدی – کارشناس ارشد تبدیل انرژی، دانشگاه کاشان

چکیده:

در این مقاله انتقال حرارت ترکیبی به وسیله جابجایی آزاد، رسانش و تشعشع در محفظه های باز را بررسی میکنیم. بار حرارتی یکنواختی روی سطح درونی دیوار روبروی قسمت باز اعمال می شود. حل معادلات مربوطه به وسیله روش اختلاف محدود – حجم کنترل انجام می گیرد. پارامترهای حاکم مربوطه عبارتند از : عدد رایلی از ۱۰ ۹ تا ۱۰ ۱۲ ، عدد پرانتل ثابت ۰/۷ برای هوا ، ضریب تناسب محفظه A = L/H از ۰/۴ تا ۱ و ضریب نشر سطح e از ۰ تا ۱٫ ما دریافتیم که تشعشع سطحی روی میدان جریان و میدان دما به طور محسوسی تأثیر گذار است و تأثیر آن در کاهش شارهای حراراتی جابجایی آزاد و رسانش است در حالیکه شار حرارتی تشعشع با افزایش ضریب نشر سطح افزایش می یابد. از سوی دیگر برای یک رسانش دیوار معین، اعداد ناسلت تشعشع و جابجایی تابع افزایشی از ضریب نشر هستند. عدد ناسلت ترکیبی و جریان حجمی هر دو توابع افزایشی از ضریب نشر سطحی مخصوصاً در اعداد رایلی بالا هستند.