سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید نقاشی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران سازه، واحد علوم تحقیقات آذربایجان شرقی ، دانشگاه آزاد اسلامی،واحد تبریز، ایران
مسعود فرزام – استادیار گروه مهندسی عمران سازه دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه تبریز

چکیده:

بتن ماده ای ترد است که تحت فشار عملکرد خوبی دارد، اما در کشش ضعیف عمل می کند. در بتن مسلح، کرنش گسیختگی کششی بتن بسیار کوچکتر از کرنش تسلیم آرماتورها بوده و به همین دلیل پیش از انتقال باری قابل توجه به آرماتورها، بتن دچار ترک خوردگی می گردد. مطالعات عددی بر روی تیرهای بتن الیافی با خمش چهار نقطه ای، با استفاده از نرم افزار المان محدود ATENA 3D که ویژه شبیه سازی عددی رفتار سازه های بتن آرمه به صورت سه بعدی است، صورت گرفت. در این تحقیق نتایج مدل عددی تیر بتنی الیافی با نتایج داده های آزمایشگاهی صحت سنجی شده و در ادامه به بررسی تاثیراستفاده از الیاف هم وزن آرماتور برشی در تیر ها بررسی شد. این تحلیل ها نشان داد که ATENA 3D قادر است به خوبی رفتار بتنی الیافی را مدل کند.