سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

باقر کرد – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه بین المللی چابهار
نورمحمد یعقوبی – عضو هیئت علمی گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان
عبدالقادر پربار – کارشناس ارشد فناوری و اطلاعات

چکیده:

اینترانت ها کاربران متعددی دارند و از انها برای توزیع اشکال مختلف اطلاعات در سازمان استفاده می شود و از این شبکه ها برای فعالیت گروهی و اشتراک طرحهای گروهی در سازمان دسترسی کنترل شده به اسناد مالی سازمان ، استفاده از مدیریت دانش، مطالب پژوهشی اموزش برخط می باشد هم پژوهشگران و هم سازمان ها برانند که راههای بکارگیری موفقیت امیز اینترانت در سازمان ها را مورد بررسی قرار دهند این مقاله علاوه پاسخ به این سوال است که چه عواملی در پیاده سازی موثر اینترانت در سازمان تاثیرگذارتر هستند به بررسی نقش پذیرش اینترانت بریادگیری الکترونیکی در سازمان ها می پردازد به همین منظور ۵۰ پرسشنامه با استفاده از روش نمونه گیری سرشماری بین کارشناسان و کارشناسان ارشد بنادر کشتیرانی مناطق ازاد شیلات دانشگاه بین المللی چابهار توزیع شد و با استفاده از نرم افزار spss به روش رتبه بندی فریدمن مورد تحلیل قرارگرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که شاخص همخوانی اینترانت با اهداف و وظایف سازمانی از مهمترین عوامل موثر بر پذیرش اینترانت است.