سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حمیدرضا جعفری ساروقی – کارشناس اکتشاف معدن
زهرا حسینی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
پریسا یوسفی – کارشناس ارشدزمین شناسی اقتصادی

چکیده:

برگه جیرنده بخشی ازپهنه البرزغربی است ودرآن واحدهای سنگین پالئوزوئیک تاسنگهای عهدحاضر رخنمون دارددراین مطالعه هدفشناسایی مظاهر سطحی زمین گرمایی بهعنوان گامی اولیه دراکتشاف منابع زمین گرمایی است مظاهرزمین گرمایی شامل چشمه های آبگرم زمینهای گرم و سنگهای التره شده و ساختارهای مناسب زمین شناسی است کانیهای اولیه درنواحی زمین گرمایی معمولا به کانی های ثانویه تغییر می کنند این کانی ها پایدار یا نیمه پایدار هستند تشکیل این کانی های التره شده به دما نفوذپذیری فشاروترکیب سیالات بستگی دارد این فاکتورهابسیار مهم هستند اما گاهی اوقات یکی از این فاکتورها میتواند اثر غالب درتشکیل این التراسیون داشته باشند دراین مطالعه از باندهای sWIR سنجنده استر و روش های ترکیب باندی کاذب و LS-Fit جهت شناسایی نواحی دگرسانی استفاده شده است ازسیستم اطلاعات جغرافیایی GIS نیز به منظور تعیین ارتباط مکانی بین اکتشاف و نقشه های موضوعی استفاده شده است وجود سنگهای نفوذی جوان نیز ازشواهد دیگر وجود گرما درمنطقه است که می تواند مرتب طبا توده های موجود درعمق بوده و منشا گرما درسیستم هیدروترمالی باشند.