سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش شهروندی و مدیریت محله ای حقوق و تکالیف

تعداد صفحات: ۲۶

نویسنده(ها):

علی محمد ظهرابی – کارشناس معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان ، کارشناس ارشد برنامه

چکیده:

با عنایت به اینکه پس از هر حادثه ، حالت تاثر و تاسف در هر فرد با عاطفه و انسان دوستی پدیدار گشته و با مشاهده آثار خسارات جانی و مالی حادثه ، آرزوی داشتن مهارت در عملیات آتش نشانی جهت کمک به نیروهای حرفه ای آتش نشانی و نجات افراد حادثه دیده در اذهان وجود دارد ، در آن لحظه از دیدگاه روانشناسی انگیزه کامل برای هر گونه اقدام داوطلبانه در افراد وجود دارد . لذا در راستا ی کمک به هموطنان به نیروهای دوطلب آموزشهای لازم داده میشود. مجمع عمومی سازمان ملل، سال ۲۰۰۱ را سال بین المللی نیروهای داوطلب اعلام کرده و به این ترتیب، فرصتی در اختیار کلیه سازمانهای عام‌ المنفعه قرار داده تا از عضویت افتخاری اشخاص در سازمان های مختلف استفاده گردد. عضویت داوطلبانه برای جوامع سالم ضروری است و اساسی ترین کار شهروندی و نوعدوستی در جامعه ما خواهد گردید . داوطلبان تاثیر مستقیم بر بسیاری از جنبه های زندگی روزانه ما دارند. از جمله می‌توان نمودهای آن را در بهداشت ، آموزش، خدمات اجتماعی، جوانان، هنر و فرهنگ، افراد کهنسال، ورزش و تفریح، خدمات حفاظتی، خدمات کتابخانه ای و محیط زیست متصور نمود. در این مسیر حضور داوطلبانه از طریق رهبری تیمی بسیار مؤثر و مفید می‌باشد تا تعهد خود نسبت به ارزشی را نشان دهد که داوطلبان با خود به جامعه منتقل می کنند. در این طرح ، رابطه‌ها از پائین به بالا و شهروندان و آتش نشانان افتخاری در تصمیم گیریها مشارکت مدنی مناسبی دارند. در این کار تشریک منابع افزایش می یابد ، همکاری با همه سطوح دولت تقویت می شود و آگاهی بخش نیروهای افتخاری افزایش می یابد. در منطقه سه شهر تهران ، محلات بسیاری هست که ساکنان آن می توانند وقت و مهارت خود را داوطلبانه در اختیار شهر و شهرداری بگذارند ؛ و یکی از این سازمانها که بسیار نیز عام المنفعه می‌باشد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران می‌باشد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که ایجاد مراکز داوطلبی اطفاء حریق در محلات شهری موجب بر جای گذاشتن اثراتی از جمله کاهش هزینه های شهر و شهرداری ، داشتن نیروهای کافی و آماده به کار به هنگام نیاز ، دخالت و درگیر نمودن طبقات مختلف جامعه و مشارکت مردم بطور مستقیم و غیر مستقیم در امور ایمنی و اداره امور شهر و . . . می گردد .