سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1384

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

حسن سبزیان – گروه شیمی، دانشگاه اصفهان،ایران
فریبا تقوی – گروه شیمی، دانشگاه اصفهان،ایران

چکیده:

در این تحقیق، ارتباط میان علامت و بزرگی عناصر قطری و غیر قطری آرایه مغناطیس پذیری و جهت و مقدار چرخش نوری ملکول های فعال نوری مورد بررسی قرار گرفته است . همچنین، تأثیر استخلافهای مختلف از نظر بزرگی و فاصله از مرکز فعال نوری بر میزان و جهت چرخش نوری بررسی شده است . در این مطالعه، روش اتم در ملکولAIM مورد استفاده قرار گرفته است .