سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی خیرالدین – دانشیار دانشکده مهندسی دانشگاه سمنان
سعید فامیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به اهمیت تغییراتی مثل تغییر ضریب بازتاب ساختمان و تغییر درجه اهمیت بناهای ضروری و کاهش ضریب رفتار سیستم های مقاوم جانبی با شکل پذیری کم و متوسط و معرفی چند سیستم مقاوم جدید در نگارش سوم استاندارد ۲۸۰۰،مطالعات جامعی بر روی ضریب برش پایه ساختمان انجام شد و با در نظر گرفتن تمامی سیستم های مقاوم جانبی معرفی شده در ویرایش سوم و همچنین مناطق مختلف لرزه خیزی و زمینهای مختلفی که امکان بنای یک سازه با هر درجه اهمیتی بر روی آنها می باشد، اثر مجموعه تغییرات مذکور در نیروی برش پایه ساختمان مطالعه شد. نتایج این مطالعات بصورت جدولی خلاصه شده که بخوبی اهمیت اعمال ضوابط ویرایش سوم را در محاسبه برش پایه ساختمان مشخص می کند و نیز راهنمای مناسبی برای تخمین میزان خطا در محاسبه برش پایه تمامی ساختمانهای موجود ( بر اساس نگارش سوم استاندارد ۲۸۰۰) می باشد تا تمهیدات لازم برای مقاوم سازی آنها انجام شود. طبق نتایج حاصله، بیشترین میزان افزایش نیروها مربوط به الف) بناهای ضروری مثل بیمارستانها و … ب) ساختمانهایی که بر روی زمین نوع IV و در مناطق با لرزه خیزی کم و متوسط قرار دارند. ج) ساختمانهایی که در آنها سیستم های مقاوم با شکل پذیری پایین استفاده شده است. د) ساختمانهای بتنی در مقایسه با ساختمانهای فولادی، می باشد. با توجه به الزامی شدن لحاظ کردن اثرات ترک خوردگی در ساختمانهای بتنی و کاهش تغییر مکان های مجاز در ویرایش سوم، ساختمان های مذکور نیازمند مقاوم سازی سریعتر و جدی تری می باشند. همچنین مطالعات نشان می دهد که استفاده از سیستم جدید قاب خمشی جدید قاب خمشی فولادی متوسط به مراتب بر دیگر سیستم های جایگزین آن مثل قاب خمشی فولادی، قاب خمشی بتن مسلح معمولی یا متوسط، خصوصا از نظر اقتصادی ارجحیت دارد.