سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

قدسی محمدی زیارانی – دانشگاه الزهرا
علیرضا بدیعی – دانشگاه تهران، دانشکده علوم
زهرا فراهانی – دانشگاه الزهرا
طیبه پورجعفر – دانشگاه الزهرا

چکیده:

در این مقاله دی هیدروپیریمیدون ها با بازده عالی و سرعت زیاد در حضور کاتالیست اسیدی nanoporous silica-based sulfonic سنتز شدند.