سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمدرضا حسین پور – دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف , تهران , ایران
منوچهر وثوقی – دانشکده مهندسی شیمی و نفت , دانشگاه صنعتی شریف , تهران , ایران
شهین احمدیان – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیک , دانشگاه تهران , تهران , ایران
مجید زینلی – مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیک , دانشگاه تهران , تهران , ایران

چکیده:

در این پروژه ایجاد دانش فنی ساخت آرایه های منظم نـانو ذرات طـلا بـر روی شـبکه کریـستالی پـروتئین هـای لایـه سـطحی Bacillusspheraricus PTCC 1487 مورد بررسی قرار گرفته است . پس از جداسازی و خالص سازی پروتئین های لایه سطحی محلول پروتئینی با خلوص %94و با وزن مولکولی 115 KDa بدست آمد . سپس بر اساس خاصیت خود سامان دهی پروتئین های لایه سطحی , مرحله تثیبت بر روی گرید میکروسکوپ الکترونی عبوری انجام گرفته است . شبکه بدست آمده دارای هندسه اریبی با فاصله مرکز به مرکز 12,5 nm بوده است . در مرحله بعد , محلول نانو ذرات طلا به فطر 5 nm با شبکه منظم ایجاد شده توسط پروتین ها در تماس قرار داده شدند . نهایتا , بررسی تشکیل آرایه های منظم از نانو ذرات طلا بـر روی شبکه کریستالی پروتئین ها پس از عکس برداری انجام شد .