سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی حیدری – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران
سیدمسعود جزایری – دانشکده فیزیک دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله محدود کننده مغناطیسی ) ) EML به منظور بهینه سازی حرکت پلاسما در توکامک بکار برده شده است . این سیستم، سیستم دینامیکی غیر خطی می باشد . با حل معادلات میدان مغناطیسی در توکامک یک نگاشت سیمپلکتیک بدست آمد و چهره پوانکاره به ازاء پارامترهای مختلف اختلال ) ) p و برش مغناطیسی(s ) رسم گردید . با استفاده از تئوریKAMعدد چرخشی جزایر مغناطیسی بدست آمد