سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد صفائی – کارشناس ارشد
بهاره سالک پور – دانشجوی کارشناسی ارشد رسوب و سنگ شناسی رسوبی
ناصر ارزانی – عضوهیئت علمی دانشگاه پیام نوراصفهان

چکیده:

رخنمون سازند جهرم ائوسن بالایی درمنطقه دیزجان درشمال غرب سمیرم گسترش و ویژگی های فرایند دولومیتی شدن را درحاشیه شرقی حوضه زاگرس نشان میدهد از این رو مطالعات اولیه ای همچون بررسی های پتروگرافی منجر به تشخیص سه نوع دولومیت دولومیکرایت و دولومیکرواسپارایت دولواسپارایت و عدم وجود دولومیت های دما بالا دولومیت های سدل گردید و براساس نحوه جانشینی دولومیت ها چهارنوع دولومیت شناسایی شد درمطالعات تکمیلی نظیر آنالیز عنصری Ca,Mg,Na,Sr,Fe,Mn ، XRD وبررسی استوکیومتری دولومیت ها با محدوده متغیر 5.0 1.2 اطلاعاتی دررابطه باترکیب سیال دولومیتی کننده منشا و محیط تشکیل احتمالی این دولومیت ها حاصل شد دولومیکرایت با بافت حفظ کننده فابریک همچون لامیناسیون به عنوان سنگ شناسی غالب سازند احتمالا به صورت تقریبا اولیه و همزمان با رسوب گذاری درمناطقی نزدیک به سطح زمین درحالیکه دونوع دیگر دولومیت ها درطی تدفین کم عمق و دردمایی زیردمای بحرانی حاصل شده اند.