سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

پروانه شمس نجف آبادی – کارشناس ارشد بیومکانیک ورزش دانشگاه آزاد تهران مرکز
یحیی سخنگویی – استادیار فیزیوتراپی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

چکیده:

تکواندو یکی از رقابتهای ورزشی جدید در این گوشه دنیاست،و شدیدا نیازمند جمع آوری بانک اطلاعاتی جامعی از وجوه مختلفورزشکاران نخبه است.این اطلاعات بخصوص شامل آمادگی جسمانی ،آمادگی فیزیولوژیکی ، عملکرد حرکتی ،اندازه گیری بدنودیگر موارد آنتروپومتری است .با مقایسه ومطالعه این بانک اطلاعاتی قادر خواهیم بود موفقیتها ،شکستها و میزان آمادگی هرورزشکار را برای شرکت درمسابقات و رویارویی با حریفان برآورد وتخمین بزنیم.تکواندو شبیه دیگر ورزشهای متحرک ،نیازمندحرکات سریع وتند وتیز است .سهولت انجام این حرکات مستلزم داشتن فیزیک بدن وآمادگی جسمانی کافی است. دانشمندان علمورزش ، مربیان وتمرین دهندگان که ورزشکاران را برای مسابقات آماده میکنند، با دانستن وجوهی از ورزشکار مانند ترکیب بدن،ریخت بدن و آمادگی جسمانی آنها توانایی آنرا دارند که از برنامه تمرینی وآمادگی جسمانی مطابق با آن فاکتورها جهت بهبود روندآمادگی وپرورش ورزشکاران استفاده کنند . تحقیق حاضر جهت مطالعه بازیکنان نخبه تکواندوکار شهرستان نجف آباد از نظر ریختشناسی یا تیپ بدن ، ترکیب بدن و اندازه گیری بدنی (آنتروپومتری) انجام شده است .