سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه کاپله ی – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه بوعلی سینا همدان،
محمدحسین قبادی – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
مجتبی حیدری – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان
سعید خدابخش – عضو هیئت علمی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

چکیده:

در این پژوهش دوام – شکفتگی ، سختی و مقاومت بار نقطه ای و ارتباط این ویژگیها برای سازند قم در شرق و شمال شرق همدان بررسی شده است . این سازند در مناطق مذکورشامل آهک ، آهک
ماسه ای ، مارن ، سیلت استون و کنگلومرا می باشد . آزمایش دوام برای سنگهای سخت در دو سیکل و برای سنگهای نرم در پنج سیکل انجام شد . شاخص مقاومت بار نقطه ای نمونه ها نیز برای حالت طبیعی ، خشک و اشباع به دست آمد . در این پژوهش سختی اشمیت نمونه ها در صحرا نیز تعیین شد . مطالعات انجام شده نشان می دهد که ویژگی های مکانیکی این سنگها متاثر از ترکیب کانی شناسی ، اندازه دانه ، ساخت و بافت آنها می باشد .