سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فهیمه محمایی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
عاطفه علیزاده –
فرخ رویانیکمرام –

چکیده:

دراین کار پژوهشی ساختار C20(bowl) که انتهای کربنها با اتمهای هیدروژن بسته شده اند طراحی و محاسبات کوانتومی بهینه سازی با روش تئوری تابع دانسیته MPW1PW91 و سری پایه 6-31++G** انجام میگیرد جهت مقایسه قابلیت جذب و ذخیره سازی گاز برسط ح این ساختار پس از بهینه سازی ساختار C20(bowl) H2 فاصله بهینه گاز هیدروژن از سطح فولرن ونیز انرژی جذب حاصل میشود جایگزینی هترواتمها بجای کربن در C20(bowl)قابلیت جذب و ذخیره گاز هیدروژن را افزایش میدهد از این رو با جایگزینی اتم Si بجای یکی از اتمهای کربن درموقعیت پنتا و باردیگر درموقعیت هگزا و عملیات بهینه سازی انرژی ساختارها مقایسه می شود آنالیز NBO جهت ارزیابی قدرت جذب و میزان انتقال بار پس از جذب و گپ انرژی هومو – لومو و سهم اربیتالهای S,P درساختارهای با هترواتم و ساختار بدون هترو اتم مورد مقایسه و بررسی قرارمیگیرند.