سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیده نسیم نجفی تروجنی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین
مجید زارعی – استادیار گروه شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده:

مراکز سنتی شهرها، با گذشت زمان و تغییر در عرصه های گوناگون زندگی شهری، با افول کارکردی و در نتیجه به دلیل عدم مرمت بافت، با فرسودگی کالبدی مواجه گشته اند؛ لذا تلاش به منظور بازگردانی حیات به این محدوده ها، از مهمترین فعالیتهای مدیریت شهری به شمار می رود. این پژوهش با بهره گیری از روش مطالعه میان موردی و با کمک اسناد موجود، سعی در شناسایی مهمترین راهکارها در احیای بافت مرکزی شهرها دارد. نمونه های مورد بررسی که در بخش اول مرکز پورتلند در ایالت اورگون و در بخش دوم لیس مارکت ناتینگهام می باشد، ضمن شناسایی مهمترین نیازهای جامعه، سعی در خلق تنوع عملکردی و به خصوص تقویت کاربری مسکونی، حفاظت از عناصر واجد ارزش محدوده و ایجاد سرزندگی در بافت به کمک عوامل گوناگون طراحی از جمله فضاهای باز شهری داشته است.