سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امیرمحسن مفیدی – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران- اداره مهندسی فرآورش
محمد هاشمی – شرکت نفت مناطق مرکزی ایران- اداره مهندسی فرآورش
محسن عدالت – مهندسی شیمی – دانشکده فنی – دانشگاه تهران

چکیده:

دراین تحقیق معادله ای ساده و کاربردی جهت تعیین میزان حلال در نقطه تشکیل رسوب ارائه شده است . این معادله برگرفته از معادله حالت Scaling بوده وجهت پیشگویی درصد جرمی رسوب در نسبتهای مختلف حلال و همچنین میزان حلال در نقطه آغازین تشکیل رسوب می تواند به کار رود . این معادله اثر فشار بر روی تشکیل رسوب آسفالتین منظور گردیده است . از آنجائیکه این معادله تابعی از فشار میباشدو ضرائب آن بر خلاف سایر معادلاتی که تا کنون ارائه شده مقادیری ثا بت فرض نشده نتایج دقیقی را در مورد نقطه است آنرا از سایر معادلات متمایز میسازد . این معادله حالتscaling نتایج دقیقی را در مورد نقطه ایجاد رسوب آسفالتین در مقایسه با داده های تجربی پیش بینی مینماید . توانائی این معادله برای پیش بینی نقطه ایجاد رسوب آسفالتین در تزریق گاز به نفت خام نیز نشان داده شده است . معادله حاصل را میتوان برای طراحی فرایند تزریق گاز جهت افزایش بازدهی مخازن نفتی بکار گرفت و برداشت از مخازن را طوری برتامه ربزی نمود که حالت بحرانی شرایط تشکیل رسوب ایجاد نگردد