سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد فرهمند – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
نسرین رستمی زابل – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

روح مهمترین بعد از ابعاد وجود آدمی است . از منظر معرفت شناختی ، روح از کلیدی ترین واژگانی است که درک حقیقت وجود انسان وابسته به آن است . روح از سنخ امر می باشد که ماهیت آن بر کسی روشن نیست . در قرآن کریم معنای روح گسترده و فراگیر است و شناختماهیت آن جز با نور کشف ممکن نیست و به اعتبار صفاتیکه در قرآن کریم دارد ، دارای مراتبی است . در معارف اسلامی گاهی از «روح » ، به «نفس» تعبیر شده است . مقاله حاضر هیافتی معرفت شناختی به موضوع «روح» ، «نفس» و جایگاه هر کدام د رقؤآن کریم ، اقوال و نظریات حکما، فلاسفه و تفاوت آن دو با هم دارد .