مقاله معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقه سارال کردستان (زیر حوزه فرهادآباد) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در پژوهش های گیاهی (زیست شناسی ایران) از صفحه ۵۱۰ تا ۵۲۵ منتشر شده است.
نام: معرفی فلور، شکل زیستی و کورولوژی گیاهان منطقه سارال کردستان (زیر حوزه فرهادآباد)
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلور
مقاله شکل زیستی
مقاله کورولوژی
مقاله گونه های اندمیک
مقاله سارال
مقاله کردستان
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: گرگین کرجی مهتاب
جناب آقای / سرکار خانم: کرمی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: معروفی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زیر حوزه فرهاد آباد با مساحت ۳۳۱۲ هکتار، در محدوده ۴۶ درجه و ۴۴ دقیقه تا ۴۶ درجه و ۴۷ دقیقه شمالی و ۳۵ درجه و ۳۱ دقیقه تا ۳۵ درجه و ۳۷ دقیقه شرقی بخشی از منطقه سارال در استان کردستان می باشد. بررسی به عمل آمده از فلور منطقه نشان داد تعداد ۲۷۵ گونه از ۳۹ تیره و ۱۷۲ جنس در این منطقه وجود دارد. خانواده های Asteraceae، Papilionaceae، Apiaceae بزرگترین خانواده ها و جنس های Astragalus، Centaurea و Salvia و بزرگترین جنس های منطقه هستند. طبقه بندی تیپ های زیستی گیاهان به روش رانکایر نشان داد گیاهان همی کریپتوفیت %۵۷٫۰۹، گیاهان تروفیت ۲۰% و گیاهان ژئوفیت پیازدار %۱۰٫۱۸ فراوان ترین اشکال زیستی منطقه هستند. پراکنش جغرافیایی گیاهان منطقه نشان دهنده این است که ناحیه ایران – تورانی بیشترین فراوانی (۷۲%) را به خود اختصاص داده است. %۱۷٫۸۱ گونه ها انحصاری ایران بوده و ۳۴ گونه کمیاب و در معرض خطر (برای ایران) در منطقه وجود دارد.