سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غزاله رسانه – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلاورجان
نوید حاج بابائی – اداره کل هواشناسی استان اصفهان

چکیده:

همه ساله تحقیقات گسترده ای به منظور پیش بینی وقوع زلزله بر اساس روش های علمی و با استفاده از ظهور علائم قبل و بعد از آن انجام می گیرد . از لحاظ تئوری اگر پارامترهای دخیل در تنش های پوسته زمین را بدانیم قادر به پیش بینی زلزله خواهیم بود ولی در عمل انجام چنین کاری بسیار پیچیده می باشد که هنوز بعد از گذشت یک سده دانشمندان قادر به ارائه راه حل مناسبی در این زمینه نشده اند .
در بیشتر موارد قبل از وقوع یک زلزله پیش نشانگرهای متفاوتی بروز می کند که یکی ازآنها تغییرات شرایط جوی حاکم بر منطقه قبل و بعد از وقوع زلزله می باشد . از جمله این تغییرت می توان به فعالیت سیستم های جوی در منطقه، تغییرات پارامترهای سینوپتیکی در سطح زمین وتشکیل ابرهای زلزله که از لحاظ شکل و ماهیت کاملا با ابرهای هواشناسی متفاوتند، اشاره کرد . در این مفاله ابتدا با استفاده از پارامترهای جوی شامل ( تغییرات روزانه دما، رطوبت و فشار ایستگاه ) و نقشه های هوا شناسی سطح زمین و سطوح میانی جو و تصاویر ماهواره ای نوسان پارامترها در منطقه بم و در بازه زمانی وقوع زلزله مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت . نتایج به دست آمده بیانگر تغییرات نوسانی پارامترهای فوق در روزهای قبل وبعد از زلزله و همچنین حضور سیستم های جوی در منطقه و تشکیل ابرهای زلزله چند روز قبل از وقوع زلزله بوده است . در به دست آمده بتوان احتمال رخداد زلزله را با استفاده از پارامترهای جوی پیش بینی کرد .