سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدحسین همایی اکبرپور – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
وحید مغیث – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه پیام نور همدان
بهنام فرهادی – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه توسعه و آبادانی روستاها

چکیده:

وجود گره های افزونه در شبکه های حسگر بی سیم به دلایل مختلف از جمله احتمال بالای خرابی در شبکه ها نیاز به طول عمربالا و همچنین افزایش میزان پوشش هدفمورد نظر بسیار معمول میباشد تقریبا در تمامی موارد مدلهای پوشش حسگر به عنوان تابعی تشکیل شده از مسافت و زاویه هستند که بصورت ریاضی فرمول شده و بین سنسور و نقطه ای از محیط تعریف می شوند ورودی تابع پوشش دهی مسافت و زاویه بوده و خروجی آن که مقدار پوشش نامیده می شود یک عدد حقیقی غیرمنفی است ما دراین مقاله به بررسی پنج مدل موجود به نامهای پوشش قطاع بولی، دیسک بولی، دیسک تضعیفی ، تضعیف شده تقریبی و تشخیصی پرداخته ایم. هدف اصلی مقایسه های خود را اثبات تحلیلی برپایه روابط ریاضی در میزان پوشش هر مدل و همچنین نزدیکی به هدف مورد نظر قرار داده ایم. نتایج ارائه شده ح اکی ازان است که مدلهای تضعیف شده تقریبی و تشخیصی نسبت به سایر مدلها از درصد خطای کمتر و موفقیت بیشتر در درصد تحقق اهداف مدنظر برخوردارند.