سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی مقاوم سازی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی حاجی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
داود مستوفی نژاد – دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجتبی ازهری – استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مقاوم سازی سازه های بتن مسلح با استفاده ازمصالح FRP در مقایسه با سایر روش های مقاوم سازی به دلیل حصول مقاومت بالاتر در ازای زحمت کمتر و همچنین بدون تغییر باقی ماندن ابعاد و شکل سازه پس ازمقاوم سازی به عنوان روشی متداول در سرتاسر جهان پذیرفته شده است . تحقیقات انجام شده نشان می دهند که استفاده از این مصالح به شیوه تسلیح با اتصال خارجی (EBR) یعنی چسباندن ورقه های FRP بر سطوح خارجی سازه ها، به علت جدا شدگی پیش از موعد، امکان استفاده از تمامی مقاومت کششی FRPرا فراهم نمی کند. برای غلبه بر این ضعف تلاش های گوناگونی صورت گرفته که یکی از کارآمدترین انها استفاده از مصالح FRP به روش نصب در نزدیک سطح (NSM) می باشد که بر اساس ایده ی کار گذاشتن مصالح مقاوم کننده در شیارهای تعبیه شده در سطح سازه ها شکل گرفته است.
در این تحقیق سعی می شود تا با معرفی کامل روش NSM به عنوان روشی کارامد در مقاوم سازی سازه های بتنی بامصالح FRP مزیت های این روش در مقایسه با روش EBR نشان داده شده و تحقیقات انجام شده بر کاربرد این روش در زمینه های مختلف مقاوم سازی مورد اشاره قرار گیرند.