سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی فرسایش بادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجعفر سیداخلاقی – اعضای هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
محمد درویش –
محمد خسروشاهی –
مصطفی فرزاد –

چکیده:

از آنجا که کشور ما هم هی عوامل ضروری توسعه ی عرضی و طولی تحقیقات را در حد مطلوب دارا نیست، نباید امکانات آن را پراکنده وسرگردان رها کرد. نخستین گام، متمرکز و هماهن گکردن منابع با سیاست های کلان کشور یا همان تدوین راهبرد (استراتژی) تحقیقات است. اگر تحقیقات را فقط از زاویه پروژ ههای پراکنده نگاه کنیم، راه به جایی نخواهیم برد و نتیج های بدست نخواهد داد. باید تحقیقات را به صورت واحدی یکپارچه و برنام های مدون مورد توجه قرار داد و از اشتغال هر محقق صرفاً براساس علاقه ی شخصی و توان فنی فردی جداً دوری و اجتناب کرد، در غیر این صورت، نه تنها نیازهای پژوهشی راستین جامعه برطرف نم یشود، بلکه روند هدر رفت سرمایه و منابع انسانی نیز شتاب خواهد یافت؛ رخدادی که ب یگمان، ساختار جامعه علمی را نیز متأثر کرده و به سکون یا بی تفاوتی و انفعال می کشاند.در این بررسی در مجموع 6 محور راهبردی به عنوان سیاست اجرایی ومتناظر با آن 41 عنوان طرح کلی حاوی 85 عنوان پروژه پژوهشی در حوزه بیابان و فرسایش بادی و ریزگردها شناسایی و اولویت گزینی شد . این اولویتها می تواند به عنوان راهنمای عمل محققان، متخصصان و دانشجویان علوم مرتبط با مدیریت بیابان در یک افق بلند مدت 20 ساله مد نظر قرار گیرد.